Kvalitet och miljö

Kvalitet är mycket viktigt för oss på Nordiska Bil. Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och arbetar kontinuerligt och aktivt med att säkra och utveckla kvalitets- och miljötänkandet inom företaget.

 ISO Certifikat_300x420